Endgame 3

ดำเล่นให้ชนะ  (ขาวไม่มีแต้มต่อ)

Correct!!!

ดำ 1 กินขาว 1 หมาก เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ขาว 2 มีค่า 5 แต้ม
ดำ 3 มีค่า 4 แต้ม

ดำ 21 แต้ม ขาว 20 แต้ม
ดำชนะ!!!


Wrong!!!

ดำ 1 เสียมือนำ
ขาว 2 เป็นมือนำ 3 แต้ม
ขาว 4 มีค่า 4 แต้ม

ดำ 20 แต้ม ขาว 21 แต้ม
ดำแพ้!!!

Variation

ดำ 1 มีค่า 4 แต้ม
แต่ขาว 4 ช่วยขาว 2 หมากพร้อมกัน

ดำ 20 แต้ม ขาว 20 แต้ม
เสมอ!!!


Next


Previous


Home