หลักสูตรการเรียนและควบคุมมาตรฐานการสอน
โดยผู้ก่อตั้งสถาบัน

“ครูต๊อบ” (ปริวรรต สำเภาแก้ว) ระดับ 5 ดั้ง

อดีตนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทยและตัวแทนประเทศไทยหลายรายการ