Endgame 1

ดำเล่นให้ชนะ  (ขาวไม่มีแต้มต่อ)

Correct!!!

(ขาว 6 = ดำ 1)

ดำ 1 เป็นหมากที่ดีทำให้ได้มือนำ
ดำ 7 เป็นแต้มสุดท้ายที่ทำให้ดำชนะ

ดำ 16 แต้ม ขาว 15 แต้ม
ดำชนะ!!!


Wrong!!!

ดำ 1 ทำให้เสียมือนำ
ขาว 6 เป็นแต้มสุดท้าย

ดำ 15 แต้ม ขาว 15 แต้ม
เสมอ!!!


Next


Home