ครูต๊อบ

ระดับฝีมือ 5 ดั้ง

ครูต้น

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

ครูเตอร์

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง

ครูเจน

ระดับฝีมือ 2 ดั้ง

ครูอ้าย

ระดับฝีมือ 4 ดั้ง

ครูเนย

ระดับฝีมือ 1 ดั้ง