รูป 1

ในอดีต ดำ 1 ตาม้า เป็นการเล่นที่ปกติมาก
แต่ปัจจุบันนี้ AI คิดว่าหมากนี้ ดำเสียเปรียบเล็กน้อย

ขาว 2 มักจะต้องเล่นที่มุม

ดำ 3 กลับไปหนีบจะดีกว่ารับที่มุม

ขาว 4,6 สร้างฐาน

แม้ว่าดำจะได้พัฒนากลุ่มหมากทั้งสองด้าน
แต่ดำไม่พอใจเล็กน้อยที่มุมนั้นกลายเป็นของขาว

รูป 2

ดำ 1 เบียดไม่ดี

ขาว 2 เชื่อมกลับอย่างมั่นคง

ต่อจากนี้ดำทิ้งมือไปเล่นที่อื่นดีกว่า
เพราะไม่ว่าจะเล่นที่ A ต่อออก หรือที่ B ปากเสือ ก็จะขาดทุน
เมื่อแลกเปลี่ยนกับให้ขาวได้เล่นที่ C ขยายหมากทางด้านข้าง

รูป 3

ถ้าดำมีหมากที่ตำแหน่งดำ x
ดำ 1 สามารถตัดได้

ดำ 3,5 เป็นเทคนิคการตัด

ขาว 6 และการเล่นต่อของขาวนั้นสุขุมและเป็นเชิงบวก

การที่ขาวเล่นสองหมากต่อจากนี้อย่างไร
เป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินผลลัพธ์นี้

รูป 4

จากรูปที่แล้ว ถ้าขาว 6 เล่นที่ 1
จะไม่สำเร็จเนื่องจากมีดำ x อยู่

ดำ 4 และ 6 ทำให้ดำรอดและขาวพังทลาย

รูป 5

หากดำไม่มีหมากช่วย
ดำ 1 จะต้องปิดมุม

ขาว 2,4,6 การเล่นต่อเนื่องของขาวนั้นสบายมาก

ดำเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด

รูป 6

ขาว 1 ขยายเป็นการเล่นที่ง่าย

ดำ 2 และ 4 ได้พื้นที่อย่างมาก

รูปนี้เท่ากัน

ดำ 1 ยังมีวิธีบุกเข้าไป

ขาว 2 ออก

ดำ 3 และ 5 เล่นตามจังหวะเกมและเก็บพื้นที่ทางด้านซ้าย

รูปนี้ทั้งสองฝ่ายเท่ากัน