ปัญหาที่ 1

[ตาดำเล่น]

พิจารณาหมากแรกของดำ
จากเรื่องมารยาทการเล่นโกะ
A หรือ B เล่นที่ไหนจะถูกต้อง?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ถือเป็นมารยาทที่ดีที่เล่นดำ 1 จากมุมขวาบน
แนวคิดคือการเว้นที่ว่างทางด้านซ้าย
ซึ่งคู่ต่อสู้สามารถวางหมากได้ง่าย
ผิด
 
ดำ 1 ที่มุมซ้ายล่าง
ตามกฎแล้วไม่มีปัญหาในการเล่นที่นี่เป็นหมากแรก
แต่เป็นการเสียมารยาทเล็กน้อย

ปัญหาที่ 2

[ตาขาวเล่น]

ตาที่สอง จงวางขาวที่ “จุด 4-3”
A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 คือจุด 4-3
อยู่ที่เส้น 3 นับจากเส้นล่างสุดขึ้นมา
ผิด
 
ขาว 1 ไม่ใช่จุด 4-3
มันอยู่เส้นที่ 5 นับจากขอบด้านซ้าย 

ปัญหาที่ 3

[ตาดำเล่น]

ตาที่สาม จงวางดำที่ “จุด 4-4(ดาว)”
A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 คือจุด 4-4(ดาว)
ดำเล่นจุดดาวทั้งสองมุม
เรียกว่า “สองดาว”
ผิด
 
ดำ 1 คือด้านข้าง จึงยังไม่ควรเล่น
ขาว 2 ยึดมุม เป็นภารกิจสำคัญของการเปิดเกม
ดำเสียเปรียบมาก

ปัญหาที่ 4

[ตาขาวเล่น]

ตาที่สี่ ขาวควรเล่นที่จุดใด
A หรือ B?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 ยึดมุม เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ตอนนี้ดำและขาวครอบครองฝ่ายละสองมุม
ผิด
 
ขาว 1 “Tengen” ล้อมกลางกระดาน
ไม่ใช่หมากที่เหมาะสม
 
ถ้าดำเล่น 2
ดำจะครองมุมที่สามและขาวต้องผิดหวัง

การขยายโครงสร้าง และ การแยกด้านข้าง

หลังจากเล่นมุมจบแล้ว
ให้หันความสนใจไปที่ด้านข้าง

รูป 1

จุด แสดงกรอบอิทธิพลของดำ

รูป 2

ดำ 1 วางหมากที่ด้านข้าง
กรอบอิทธิพลได้ขยายเพิ่ม

การที่วางหมากเพื่อเพิ่มอิทธิพลไปยังพื้นที่
โดยรอบ เรียกว่า “การขยายโครงสร้าง”

กรอบอิทธิพลคืออะไร?

ยังไม่เป็นพื้นที่ตอนนี้ แต่มีโอกาส
กรอบของอิทธิพล หมายถึงที่ว่างที่มีแนวโน้ม
จะกลายเป็นพื้นที่

จงก้าวไปข้างหน้า ด้วยแนวคิดที่จะขยายกรอบอิทธิพลของเราอย่างรวดเร็ว

รูป 3

ตอนนี้เรามาดูกรอบอิทธิพลของขาวกัน
จุด แสดงบริเวณกรอบอิทธิพลของขาว

รูป 4

ขาว 1 สามารถเล่นเพื่อขยายกรอบอิทธิพล
ของขาว

รูป 5

ในทางกลับกัน ถ้าดำ 1 เข้ามา
จะเห็นว่าพลังของขาวหายไป หมากที่ขัดขวาง
การสร้างกรอบอิทธิพลของคู่ต่อสู้ เช่น ดำ 1
เราเรียกหมากนี้ว่า “หมากแยกด้านข้าง”
หลังจากเล่นจบมุมตามหลักเปิดเกม
เมื่อคุณเก่งขึ้น คุณจะสามารถขยายกรอบอิทธิพลของคุณและจำกัดกรอบอิทธิพลของคู่ต่อสู้ได้

ปัญหาที่ 5

[ตาดำเล่น]

“การขยาย”
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 คือการขยายหมาก ด้านขวาตอนนี้เป็น
กรอบอิทธิพลของดำ จากมุมสองดาว เมื่อเล่น
ขยายที่จุดดาวตรงกลาง เรียกว่า “ป้อมสามดาว”
ผิด
 
ดำ 1 ไม่ใช่การขยายหมาก