ปัญหาที่ 6

[ตาขาวเล่น]

“การแยกด้านข้าง”
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ในกรณีของการ
เล่นแยกด้านข้าง การเล่นที่เส้น 3 และเส้น 4
ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญ
ผิด
 
ขาว 1 เป็นหมากที่เล่นได้ แต่ถ้าเล่นออกจาก
ฝั่งที่มีหมากของตัวเองอยู่แล้ว เช่นจากขาว
เราจะเรียกว่า “การขยายหมาก”

การล้อมมุม

วิธีการวางหมากต่อออกจากหมากแรกในมุม
เพื่อป้องกันมุม ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามา
เรียกว่า “การล้อมมุม”

รูป 1

ดำ 1 คือ “ล้อมมุม” แม้ว่าจะแคบกว่าการขยาย
แต่ประตูบ้านก็ปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามุมจะปิด
อย่างมั่นคง

ขาวยากที่จะเข้าไปตามทิศทางของลูกศร

รูป 2

ดำ 1 ก็เป็นการล้อมมุมเช่นกัน ประตูล็อคหลวมกว่า
ในรูป 1 แต่อยู่ใกล้กลางกระดานมากขึ้น ทำให้
ได้เปรียบในการต่อสู้

รูป 3

ดำ 1 ก็เป็นการล้อมมุม

รูป 4 

ดำ 1 อยู่ที่เส้น 5 ทำให้ประตูยังเปิด 
ดังนั้น ขาว 2 จึงเข้ามาได้

เส้นที่ 5 ไม่เหมาะสำหรับการล้อมมุม

รูป 5

ล้อมมุมจากจุด 4-3 ด้วยดำ 1
ประตูในมุมล็อคอย่างแน่นหนาทำให้ขาวเข้า
ได้ยากจากทิศทางทั้งลูกศรซ้ายและลูกศรล่าง

การล้อมมุมนี้ถูกเรียกว่า “มุมไร้กังวล”

รูป 6

ดำ 1 เป็นรูปร่างตาม้าเหมือนกัน
แต่ในกรณีจุด 4-3 จะไม่ล้อมมุมทางด้านนี้

สิ่งสำคัญคือ ต้องปิดประตูตามทิศทางลูกศร 

รูป 7

ดำ 1 ก็เป็นการล้อมมุม
เช่นเดียวกับจุด 4-4 การล้อมรูปนี้อ่อนแอต่อ
การปิดประตูบ้าน แต่ช่วยในการต่อสู้ตรงกลาง

รูป 8

เช่นเดียวกับจุด 4-4 ดำ 1 อยู่ที่เส้น 5 
จึงไม่ช่วยล้อมมุม จะมีหมากที่เข้ามาได้
อย่างเช่นขาว 2

ปัญหาที่ 7

[ตาดำเล่น]

ดำเล่น “ล้อมมุม”
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 ออกมาจากดำในมุม เป็นการล้อมมุม
ผิด
 
มุมซ้ายบนมีขาวอยู่ ดังนั้น ดำ 1 จึงไม่ใช่การล้อมมุม แต่เป็นการตีมุม

ปัญหาที่ 8

[ตาขาวเล่น]

ขาวเล่น “ล้อมมุม”
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 คือคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการล้อมมุมที่
เน้นการต่อสู้ตรงกลางกระดาน
ผิด
 
ขาว 1 คือการขยายหมาก มันไม่ใช่หมากที่แย่

ปัญหาที่ 9

[ตาดำเล่น]

การเล่นล้อมมุมจากจุด 4-3
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ตอนนี้ดำสามารถ
ปิดมุมได้อย่างปลอดภัย
ผิด
 
ดำ 1 ไม่ใช่การล้อมมุมที่ถูก เนื่องจากผิดทิศทาง

ปัญหาที่ 10

[ตาขาวเล่น]

A : ล้อมมุมจากจุด 4-3
B : ล้อมมุมจากจุด 4-4
ในกรณีนี้ควรจัดลำดับความสำคัญ เล่นที่จุดอะไรก่อน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
หากมีจุด 4-3 และจุด 4-4
ให้ความสำคัญกับจุด 4-3 ก่อน

รูป 1

รูป 2

รูป 1

การล้อมมุมที่จุด 4-3
ทางเข้ามามีเพียงสองเส้นเท่านั้น

 

รูป 2

จุด 4-4 มีช่องว่าง 3 เส้น อยู่หนึ่งด้าน
ดังนั้นประตูจึงยังปิดไม่สนิท