การตีมุม

รูป 1

ขาว 1 เข้าหาจุดดาวของดำในตำแหน่งตาม้า
เรียกว่า “ตีมุม” มันเป็นหมากที่ก้าวร้าวเล็กน้อย
โจมตีหมากดำที่จุดดาว

รูป 2

ถ้าดำ 2 หนี ขาว 3 ขยายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ทำให้ด้านบนเป็นกรอบอิทธิพลของขาว 

รูป 3

ขาว 1 ก็เป็นการตีมุมเหมือนกัน แม้ว่าทิศทาง
จะต่างกัน

รูป 4

ขาว 1 ไม่เป็นการตีมุม เพราะเข้าหาจากเส้น 5
ดำ 2 ได้ล้อมมุม ทำให้ดำแทบไม่รู้สึกว่าถูกโจมตี

รูป 5

มี 4 วิธีที่ใช้ตีมุมที่จุด 4-3
วิธีแรกคือ ขาว 1 จากเส้นที่ 3 ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมเล่น

รูป 6

ขาว 1 ตีมุมจากเส้น 4 เพราะมันใกล้กับตรงกลาง
นี่คือการตีมุมที่เน้นการต่อสู้ เป็นอีกวิธีที่นิยมเล่น

รูป 7

ขาว 1 ตีมุม ซึ่งเล่นห่างจากจุด 4-3 เป็นอีกวิธี
ที่เล่นได้ เนื่องจากพลังโจมตีจากดำที่มุมต่ำ
จึงไม่จำเป็นต้องกลัวการตอบโต้

รูป 8

ขาว 1 คล้ายกับรูป 7 การตีมุมนี้ปลอดภัยเพราะ
อยู่ไกลจากหมากดำ

รูป 9

เป็นตำแหน่งของตาม้าต่อดำ  แต่ขาว 1 ไม่ใช่
การตีมุม ดำ 2 ได้ปิดมุม ถ้าขาว 1 ที่ A ก็เป็น
เช่นเดียวกัน

ปัญหาที่ 11

[ตาดำเล่น]

ดำเล่น “ตีมุม”
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 เป็นการตีมุม โจมตีขาว △ ทางด้านบน
ผิด
 
ดำ 1 ออกจากดำ △ ในมุม
ดำ 1 จึงเป็นการล้อมมุม ไม่ใช่การตีมุม 

ปัญหาที่ 12

[ตาขาวเล่น]

ขาวเล่น “ตีมุม”
ระหว่าง A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 เล่นที่เส้น 3 เป็นการตีมุม
ผิด
 
ขาว 1 ที่เส้น 5 ไม่ใช่การตีมุม ถ้าดำเล่นที่ 2
ขาวจะเล่นต่อไปได้ยาก

ปัญหาที่ 13

[ตาดำเล่น]

ตีมุมจุด 4-3
ระหว่าง A หรือ B ควรเล่นจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 คือการตีจุด 4-3 โดยมาจากทิศทางที่ถูกต้อง
ผิด
 
ดำ 1 ทำให้ขาว 2 ได้ล้อมมุม
การตีจุด 4-3 ต้องใส่ใจกับทิศทาง