บทเรียนที่ 2
อย่าวางหมากติด

เมื่อเรียนรู้การเล่น Go เป็นครั้งแรก ข้อผิดพลาดที่
คนส่วนใหญ่ทำอยู่เสมอ คือ “การวางหมากติดกัน”
ความตื่นเต้นที่แท้จริงของ Go คือการที่เราได้เอา
หมากของคู่ต่อสู้ออกไป ดังนั้นเราจึงอดไม่ได้ที่จะ
อยากติดหมากเพื่อจับกิน เรามาเรียนรู้เหตุผลกันว่า
ทำไมนี่จึงเป็นความคิดที่ไม่ดี

รูป 1

ตัวอย่างเช่น เป็นปกติที่มือใหม่จะชอบวางดำ 1
ติดเข้ากับขาว △ สามหมากทันที นี่เหมือนกับ
เราเข้าไปสถานที่ซึ่งมีทหารศัตรูอยู่ 3 นายโดย
ที่เราไปเพียงลำพัง ต่อไป–

รูป 2

ถ้าขาวเล่น 1
สถานการณ์ของดำจะยากมาก

รูป 3

แม้ว่าคู่ต่อสู้ของเราจะมีเพียงหมากเดียว แต่ก็
ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่ ดำ 1 จะติดเข้าทันที
ตอนนี้ขาวและดำมีฝ่ายละหนึ่งหมาก แต่–

รูป 4

เมื่อถึงตาของขาวแล้ว ขาว 1 เสริมกำลัง
ต่อไป–

รูป 5

ดำ 1 เบียด ขาว 2 อะตาริ

รูป 6

ดำ 1 เชื่อม ขาว 2 เชื่อมเช่นกัน
รูปร่างของขาวได้เปรียบกว่า เป็นการสู้ที่ดำ
เสียเปรียบ

รูป 7

สิ่งสำคัญ คือ ต้องรักษาระยะห่างเมื่อเข้าใกล้
หมากของคู่ต่อสู้ เช่นเดียวกับดำ 1 ให้เล่นห่าง
หนึ่งเส้นหรือมากกว่า

รูป 8

ตราบใดที่เรารักษาระยะห่าง จะสามารถต่อสู้ได้
แม้ว่าคู่ต่อสู้จะเข้ามาใกล้ก็ตาม

ขาว 1, ดำ 2 รับได้ปลอดภัยเพราะอยู่ห่างจาก
ขาว △

รูป 9

ดำ 1 เหมือนจะรักษาระยะห่าง แต่จริงๆแล้ว
มันเข้าใกล้เกินไป

รูป 10

ขาว 1 ปิดมุมอย่างแข็งแกร่ง ถ้าดำ 2 ต่อขึ้น
ขาว 3 ปิดหัวหมากดำ ทำให้ดำพัฒนาได้ยาก

การเล่นแบบนี้ ดำจะเสียเปรียบ