ปัญหาที่ 1

[ตาดำเล่น]

ตีมุมด้วยระยะห่างที่เหมาะสม
A หรือ B ดำควรเล่นที่ไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 รักษาระยะห่างที่เหมาะสมกับขาว △ 
ผิด
 
ถ้าประชิดที่ดำ 1 การสู้จะเริ่มต้นจากขาว 2
ดำเสียเปรียบเพราะไม่มีหมากดำอื่นช่วย

ปัญหาที่ 2

[ตาดำเล่น]

ตีมุมด้วยระยะห่างที่เหมาะสม
A หรือ B ดำควรเล่นที่ไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 กับขาว △ เป็นระยะห่างที่เหมาะสม
ผิด
 
ดำ 1 อยู่ใกล้เกินไป การต่อสู้เริ่มต้นด้วยขาว 2
เนื่องจากขาวมีหมากมากกว่า ดำจึงสู้ได้ยาก

ปัญหาที่ 3

[ตาขาวเล่น]

ขาวขยายโครงสร้างด้วยระยะห่างที่เหมาะสม
A หรือ B ควรเล่นที่ไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 เป็นระยะที่เหมาะสม ไม่ใกล้หรือไกล
เกินไป
ผิด
 
ขาว 1 ประชิดนั้นไม่ดี หากดำ 2
ขาวจะไม่ได้อะไรเลย

ปัญหาที่ 4

[ตาขาวเล่น]

ขาวเล่นที่ A หรือ B จุดอะไรที่ดีกว่า?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ขาว 1 ขยายหมาก หากดำ 2 ป้องกันมุม
ขาว 3 จะได้มือนำ ล้อมมุมซ้ายบนซึ่งเป็นจุดใหญ่
ผิด
 
ถ้าขาว 1 ดำรับที่ 2 แล้วขาว 1 จะอ่อนแอลง
ดำ 4 ทำให้ดำได้ปิดพื้นที่มุมอย่างมั่นคงและ
ได้เล่นจุดใหญ่ที่ 6 ก่อน

ปัญหาที่ 5

[ตาดำเล่น]

ดำเล่นระยะห่างที่เหมาะสมจากขาว
A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 เป็นระยะห่างที่ดี ถ้าขาว 2 รับ
ดำ 3 เล่นจุดใหญ่
ผิด
 
เมื่อดำ 1 เข้าใกล้ ขาวจะได้เล่น 2 และ 4
ซึ่งช่วยให้ขาวแข็งแกร่งขึ้น

ปัญหาที่ 6

[ตาดำเล่น]

ดำควรเล่นจุดไหนระหว่าง A หรือ B?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง หากขาว 2 ป้องกัน
ดำ 3 กระโดดขยายโครงสร้าง
ผิด
 
ดำ 1 เข้าใกล้เกินไป ขาว 2 บล็อก
เพื่อเสริมกำลังให้ดำ 1 ดำจะต้องเล่น 3, 5
ขาว 4, 6 ขยายกรอบโครงสร้างของขาว