บทเรียนที่ 3
การพัฒนาหมาก

Go มีรูปร่างต่างๆ หากเราเข้าใจคุณสมบัติของมัน
และใช้อย่างถูกต้อง ทักษะการเล่นโกะของเราจะ
พัฒนาขึ้นอย่างมาก

เมื่อเล่นช่วงเปิดเกม สิ่งสำคัญคือต้องวางหมากให้
ห่างกันมากที่สุดและกว้างที่สุด อย่างไรก็ตาม
เมื่อหมากปะทะกันและเกิดการต่อสู้ การเชื่อมต่อ
ระหว่างหมากจะมีความสำคัญมาก

รูป 1

รูปร่างสองหมากเรียงกันนี้เรียกว่า “ต่อตรง”
เป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งซึ่งตัดไม่ขาด แต่ช้า
จึงไม่เหมาะที่จะใช้ล้อมพื้นที่ มีประสิทธิภาพ
ในการต่อสู้ระยะประชิด 

รูป 2

รูปร่างนี้เรียกว่า “ทแยงมุม” มันก็จะไม่มีวันถูกตัด
เช่นกัน ถ้าคู่ต่อสู้มาที่ A เราจะปกป้องที่ B และ
ถ้าเขามาที่ B เราก็ป้องกันด้วย A

หมากทแยงมุมเป็นรูปร่างที่เหมาะสำหรับการ
ต่อสู้ระยะประชิดมากกว่าล้อมพื้นที่

รูป 3

รูปร่างของดำ △ 2 หมากที่มีช่องว่างห่างหนึ่งจุด
เรียกว่า “กระโดดหนึ่ง” แม้ว่ารูปร่างนี้จะยังไม่
เชื่อมกันเหมือนรูปร่าง “ต่อตรง” แต่มันก็ไม่ง่าย
สำหรับคู่ต่อสู้ที่จะตัด มีสุภาษิตโกะว่า
“การกระโดดหนึ่งไม่เคยแย่” เรียกได้ว่าเป็น
รูปร่างที่สมดุลที่สุด อย่างไรก็ตาม มันมีอันตราย
ถ้าเล่นเมื่อมีหมากของคู่ต่อสู้ติดเรา ดังนั้นต้อง
ระมัดระวัง

รูป 4

รูปร่างนี้เรียกว่า “ตาม้า” เช่นเดียวกับ
“กระโดดหนึ่ง” มันมีประสิทธิภาพเมื่อล้อมพื้นที่
หรือล้อมโจมตีคู่ต่อสู้ แต่คุณสมบัติจะอ่อนแอ
ลงหากติดหมากของคู่ต่อสู้

รูป 5

รูปร่างของดำเรียกว่า “ตาช้าง”
นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี เนื่องจากหากขาว 1 เข้ามา
อยู่ระหว่างกลางมันจะแยกดำออกจากกัน
พยายามอย่าสร้างรูปร่างนี้มากที่สุด ถ้าไม่จำเป็น

รูป 6

เมื่อหมากของคู่ต่อสู้ของอยู่ไกล ลองเล่น 
ดำ 1 “กระโดดหนึ่ง”

รูป 7

ดำ 1 ช้า

รูป 8

เมื่อหมากของคู่ต่อสู้มาติด ให้เชื่อมต่อหมาก
ของเราอย่างแน่นหนาด้วย ดำ 1

รูป 9

ถ้าคู่ต่อสู้มาใกล้ แล้วหมากที่ห่างอย่างดำ 1
ขาว 2 จะบุกต่อแย่งมุมของดำ
 
 

เมื่อเข้าใจถึงคุณสมบัติของหมากแล้ว เราก็สามารถ
เลือกใช้รูปร่างหมากที่ต่างกันตามสถานการณ์ได้