ปัญหาที่ 1

[ตาขาวเล่น]

ขาวขยายโครงสร้างด้านบน
A หรือ B เล่นจุดอะไรดีกว่า?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
เมื่อหมากของคู่ต่อสู้ไม่ได้มาติดเช่นนี้
ต้องเล่นขาว 1 “กระโดดหนึ่ง”
ผิด
 
ขาว 1 แคบ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ถูกต้อง
จะเห็นได้ว่าพื้นที่สีขาวที่สามารถปิดล้อมได้นั้น
มีขนาดเล็กกว่า

ปัญหาที่ 2

[ตาขาวเล่น]

ดำ เข้ามาใกล้
จากคุณสมบัติของรูปร่าง ขาวควรสร้างรูปร่างอย่างไร?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
เมื่อหมากของคู่ต่อสู้อยู่ใกล้ๆ ให้เลือกเล่นชิด
อย่างขาว 1 ซึ่งเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด
ผิด
 
ในการต่อสู้ระยะประชิด ขาว 1 กระโดดไม่เหมาะ
หากดำตัดด้วย 2 และ 4 ขาวจะพังทลาย

ปัญหาที่ 3

[ตาขาวเล่น]

ขาวต้องการเสริมกำลังให้ขาว △ สองหมาก
และขยายโครงสร้างด้านบน
จุดใดดีกว่าสำหรับการเสริมกำลัง A หรือ B?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
เนื่องจากมีหมากดำอยู่ใกล้ๆ ควรเล่นให้เชื่อมกัน
อย่างมั่นคงด้วยขาว 1 การเล่นจนถึงขาว 5
ขาวสร้างโครงสร้างที่ดี
ผิด
 
ขาว 1 เป็นอันตราย ดำสวนกลับด้วย 2 และ 4
ขาวพัง

ปัญหาที่ 4

[ตาขาวเล่น]

จากปัญหาที่ 3 รูปร่างขาวทางด้านบนเปลี่ยนเล็กน้อย
คราวนี้อะไรเป็นหมากที่ดีกว่า A หรือ B?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
เนื่องจากหมากทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกัน ต้องเล่น
ขาว 1 กระโดด ต่อไป–
ถูกต้อง 2
 
ถ้าดำ 1 พยายามแยกขาวออกจากกัน ขาว 2 รับ
จากทิศทางที่มีหมากดำน้อยกว่า ต่อไป–
ถูกต้อง 3
 
ถ้าขาว 1 ดำรับที่ 2 แล้วขาว 1 จะอ่อนแอลง
ดำ 4 ทำให้ดำได้ปิดพื้นที่มุมอย่างมั่นคงและ
ได้เล่นจุดใหญ่ที่ 6 ก่อน

ปัญหาที่ 5

[ตาดำเล่น]

ดำเล่นระยะห่างที่เหมาะสมจากขาว
A หรือ B คือจุดไหน?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 เป็นระยะห่างที่ดี ถ้าขาว 2 รับ
ดำ 3 เล่นจุดใหญ่
ผิด
 
เมื่อดำ 1 เข้าใกล้ ขาวจะได้เล่น 2 และ 4
ซึ่งช่วยให้ขาวแข็งแกร่งขึ้น

ปัญหาที่ 6

[ตาดำเล่น]

ดำควรเล่นจุดไหนระหว่าง A หรือ B?

คำตอบที่ถูกต้อง
 
ดำ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง หากขาว 2 ป้องกัน
ดำ 3 กระโดดขยายโครงสร้าง
ผิด
 
ดำ 1 เข้าใกล้เกินไป ขาว 2 บล็อก
เพื่อเสริมกำลังให้ดำ 1 ดำจะต้องเล่น 3, 5
ขาว 4, 6 ขยายกรอบโครงสร้างของขาว