5 เคล็ดลับ ช่วยลูกเรียนออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพ

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เด็กๆจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ ทั้งนี้การสนับสนุนจากผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. สร้างสภาพแวดล้อมให้พร้อมกับการเรียนรู้

แม้ว่าเด็กๆจะมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในแบบของตัวเอง แต่คงเป็นเรื่องยากในการตั้งสมาธิอยู่กับบทเรียนหากพวกเขายังคงอยู่บนเตียงนอนหรือใกล้กับของเล่นชิ้นโปรด

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถทำให้เด็กๆโฟกัสอยู่กับบทเรียนได้มากขึ้น ควรแยกส่วนกับบริเวณที่มีเสียงดัง สัตว์เลี้ยง หรือใกล้กับโทรทัศน์ หากเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้านและไม่สามารถหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน หูฟังลดเสียงรบกวนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิกับบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น

  1. ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนยังคงเป็นเรื่องสำคัญ

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาพบว่า เด็กๆจะมีการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น ช่วยเหลือและแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เด็กๆสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น  Skype, Zoom หรือ Google Hangouts นอกจากการเรียนออนไลน์แล้ว เด็กๆ ยังสามารถทำการบ้านหรือทำโครงงานสร้างสรรค์กับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นภายใต้การดูแลของผู้ปกครองได้อีกด้วย

  1. ดูแลเรื่องความปลอดภัยจากโลกออนไลน์

โลกออนไลน์เป็นแหล่งรวมความรู้มากมาย และบางครั้งอาจรวมถึงภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ความปลอดภัยของเด็กๆขณะใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันในหลายๆเว็บไซต์ที่คัดกรองเนื้อหาให้เมาะสมกับวัย เช่น Kiddle search engine หรือ YouTube Kids

ผู้ปกครองยังสามารถเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ของเด็กแต่ละช่วงวัยได้จากหลายเว็บไซต์ เช่น Thinkuknow หรือ Internet Matters.

  1. พักสายตาจากหน้าจอ

การอยู่หน้าจอต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่ใช้เรื่องที่ดีสำหรับดวงตาแน่นอน การจัดตารางเวลาเพื่อพักจากการใช้หน้าจอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

ในทุก 1 ชั่วโมงควรจัดเวลาสำหรับพักเบรกประมาณ 10 นาที ลุกขึ้นเดิน ยืดกล้ามเนื้อ ลองทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เวลาพักทั้ง ดวงตา ร่างกาย และสมอง

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การเรียนรู้นอกหลักสูตร หรือ Extra-Curricular คือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆให้ใหม่ๆนอกเหนือหลักสูตรพื้นฐาน เช่น เรียนรู้ภาษาอื่นๆ วาดรูป ดนตรี บอร์ดเกม ปัจจุบันหลักสูตรเหล่านี้ได้มีการปรับมาสอนออนไลน์ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และเป็นการฝึกฝนทักษะอื่นๆให้กับเด็กๆอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *